Rekolekcje cykliczne – Weekend z Biblią w ręku

SŁUCHAĆ JEZUSA – PRZESŁANIE EWANGELII WG ŚW. MATEUSZA

Termin: 22-24 października 2021 r.

Prowadzący: ks. dr Jan Jędraszek SAC – z wykształcenia filozof, z zamiłowania biblista głoszący Słowo Boże.

Proponowane przez ks. Jana w naszym Domu rekolekcje biblijne oparte są na jego autorskiej odmianie metody lectio divina. Polega ona na zaproszeniu uczestników do osobistej, pogłębionej pracy na tekstach Ewangelii tłumaczonych bezpośrednio z ich oryginalnej wersji greckiej.

Słowo Boże konfrontuje uczestnika i jego życie z tym, czego oczekuje od niego sam Jezus. Pokazuje mu, że Słowo wypowiedziane i spisane dwa tysiące lat temu nie straciło nic ze swej mocy i wciąż może dokonać głębokiej, ewangelicznej rewizji życia. Trzeba tylko na nowo chcieć słuchać Jezusa – i taki właśnie jest temat tych rekolekcji. Na nasze rekolekcje biblijne zapraszamy osoby każdego stanu i powołania, pragnące pogłębić swoją formację biblijną i apostolską. Formuła rekolekcji jest otwarta na osobiste milczenie uczestników, ich osobistą medytację Ewangelii, rozmowę z kierownikiem duchowym, sakrament pojednania i Eucharystię.

Początek rekolekcji w piątek o 18.30 (kolacja), zakończenie w niedzielę o 14.00 (obiad).Prosimy o punktualne przybycie między godz. 16.00 a 18.30

Serdecznie zapraszamy!

Zgłoszenia na email: domrekolekcyjny.otwock@wp.pl do 10 października

Koszt 200 zł. Należy wpłacić na konto:

Księża Pallotyni Otwock

03 1020 1127 0000 1902 0290 0876

tytułem: Rekol. Biblijne 10

Rekolekcje o rozeznawaniu duchowym 28-30.05.2021

REKOLEKCJE O ROZEZNAWANIU DUCHOWYM

Nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga (1 J 4, 1)

 

Termin: 28-30 maja 2021 roku

Prowadzący: ks. dr Łukasz Górzyński SAC, Teresa Batycka, Elżbieta Berger, Teresa Kamińska, Bożena Wojcieszek)

Miejsce: Dom Rekolekcyjny Księży Pallotynów ul. Żeromskiego 6, 05-400 Otwock

W rekolekcjach mogą wziąć udział osoby pełnoletnie.

W czasie rekolekcji podejmiemy refleksję nad podstawami rozeznawania w życiu duchowym i w naszej codzienności, w wydarzeniach naszego życia. Będziemy także modlić się o umiejętność stałego rozeznawania w naszym życiu i o dar rozeznawania duchów.

Istotą rozeznawania duchowego jest odczytywanie przez człowieka znaków działania Boga w historii świata, jak również w historii każdego ludzkiego życia. Rozeznawanie duchowe jako nieustanne odkrywanie wierności Boga do człowieka w konkretach ludzkiego życia jest odpowiadaniem Bogu ludzką wiernością na Jego wierność. To właśnie wierność sprawia, że Bóg ciągle na nowo potwierdza swoją miłość do człowieka poprzez znaki. Natomiast wierność człowieka wobec Boga zobowiązuje go, by te znaki odczytywał jako przejawy Jego odwiecznej miłości, przyjmował je i wcielał w życie. Nie możemy być wierni Bogu bez rozeznawania duchowego, to znaczy bez ciągłego odkrywania Jego pragnień, które wlewa w nasze serca przez swojego Ducha. Rozeznawanie duchowe nie dotyczy tylko wyboru pomiędzy złem a dobrem, ale także szukania wśród wielu różnych dobrych możliwości tej jednej, lepszej dla mnie, którą Bóg pragnie mi ofiarować. To wszystko będzie właśnie przedmiotem naszych rozważań w czasie rekolekcji.

 

Program rekolekcji obejmuje: Msze Święte, konferencje, adorację Najświętszego Sakramentu, osobistą refleksję nad Słowem Bożym i nabożeństwa.

Rekolekcje rozpoczną się w piątek wieczorem kolacją o 18.30. Recepcja będzie dostępna od godz. 17.00. Prosimy o punktualne przybycie między godz. 17.00 a 18.30. Zakończenie w niedzielę obiadem o godz. 14.00.

Dołożymy wszelkich starań by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo zdrowotne uczestnikom. W tym celu zachowamy obowiązujące przepisy sanitarne.

 

Koszt:

200,00 PLN – w pokojach 2 os. z łazienkami. W ramach zakwaterowania zapewniamy pełne wyżywienie, kawiarenkę, pościel i ręczniki).

Zapisy przez formularz internetowy dostępny na stronie www.pallotyni-otwock.pl. Warunkiem zapisania na rekolekcje jest przelanie całości kwoty w terminie 7 dni od zgłoszenia na konto: Księża Pallotyni Otwock – PKO BP 03 1020 1127 0000 1902 0290 0876 (jeśli byłoby to trudnością, prosimy o sygnał – możemy przesunąć termin wpłaty). Brak przesłanej wpłaty rozumiemy jako znak rezygnacji z rekolekcji. Szczegółowe informacje o wpłacie są przesyłane osobom zapisującym się na rekolekcje. Wpłata zwracana jest w przypadku odwołania wydarzenia. W razie dobrowolnej rezygnacji, wpłata nie podlega zwrotowi. W takim wypadku prosimy o znalezienie innej osoby na swoje miejsce i poinformowanie nas o rezygnacji z udziału w spotkaniu.

Zapraszamy serdecznie i życzymy udanych, owocnych rekolekcji.

Zapewniamy o naszej modlitwie. Niech Pan Ciebie błogosławi! +

 

Niezbędnych informacji udzielamy drogą mailową: domrekolekcyjny.otwock@wp.pl lub pod numerem telefonu: 516 523 724

 

Księża Pallotyni z Otwocka

Rekolekcje “Przebaczenie i uzdrowienie” 10-12.09.2021

REKOLEKCJE „PRZEBACZENIE I UZDROWIENIE“

W Jego ranach jest nasze zdrowie (Iz 53,5)

UWAGA ZMIANA TERMINU Z POWODU PRZEDŁUŻENIA
OBOSTRZEŃ RZĄDOWYCH!!!

Termin: 10-12 września 2021 roku

Prowadzący: Ks. dr Łukasz Górzyński SAC, Teresa Batycka, Elżbieta Berger, Teresa Kamińska, Bożena Wojcieszek)

Miejsce: Dom Rekolekcyjny Księży Pallotynów ul. Żeromskiego 6, 05-400 Otwock

W rekolekcjach mogą wziąć udział osoby pełnoletnie.

W czasie rekolekcji podejmiemy tematykę dotyczącą przebaczenia innym oraz sobie, jego znaczenia i wpływu na nasze życie i zdrowie oraz tematykę uzdrowienia w różnych jego aspektach, ze szczególnym uwzględnieniem uzdrowienia wewnętrznego (duchowego). Podczas weekendu będziemy powierzać Bogu w czasie modlitwy kolejne etapy swojego życia, zaczynając od okresu prenatalnego, prosząc o uzdrowienie ze wszystkich zranień wewnętrznych, spowodowanych różnymi złymi doświadczeniami.

Program rekolekcji obejmuje: Msze Święte, konferencje, adorację Naświętszego Sakramentu, osobistą refleksję nad Słowem Bożym i nabożeństwa.

Rekolekcje rozpoczną się w piątek wieczorem kolacją o 18.30. Recepcja będzie dostępna od godz. 17.00. Prosimy o punktualne przybycie między godz. 17.00 a 18.30. Zakończenie w niedzielę obiadem o godz. 14.00.

Dołożymy wszelkich starań by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo zdrowotne uczestnikom. W tym celu zachowamy obowiązujące przepisy sanitarne.

Koszt:

200,00 PLN – w pokojach 2 os. z łazienkami. W ramach zakwaterowania zapewniamy pełne wyżywienie, kawiarenkę, pościel i ręczniki).

Zapisy przez formularz internetowy dostępny na stronie www.pallotyni-otwock.pl. Warunkiem zapisania na rekolekcje jest przelanie całości kwoty w terminie 7 dni od zgłoszenia na konto: Księża Pallotyni Otwock – PKO BP 03 1020 1127 0000 1902 0290 0876 (jeśli byłoby to trudnością, prosimy o sygnał – możemy przesunąć termin wpłaty). Brak przesłanej wpłaty rozumiemy jako znak rezygnacji z rekolekcji. Szczegółowe informacje o wpłacie są przesyłane osobom zapisującym się na rekolekcje. Wpłata zwracana jest w przypadku odwołania wydarzenia. W razie dobrowolnej rezygnacji ze spotkania, wpłata nie podlega zwrotowi. W takim wypadku prosimy o znalezienie innej osoby na swoje miejsce i poinformowanie nas o rezygnacji z udziału w spotkaniu.

Zapraszamy serdecznie i życzymy udanych, owocnych rekolekcji.

Zapewniamy o naszej modlitwie. Niech Pan Ciebie błogosławi! +

Niezbędnych informacji udzielamy drogą mailową: domrekolekcyjny.otwock@wp.pl  lub pod numerem telefonu: 516 523 724

Księża Pallotyni z Otwocka

Weekend Formacyjny 19-21.02.2021

Starajcie się posiąść miłość, troszczcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa! Ten bowiem, kto mówi językiem, nie ludziom mówi, lecz Bogu. Nikt go nie słyszy, a on pod wpływem Ducha mówi rzeczy tajemne. Ten zaś, kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze. Ten, kto mówi językiem, buduje siebie samego, kto zaś prorokuje, buduje Kościół (1 Kor 14,1-4)

UWAGA ZMIANA TERMINU!!!

WEEKEND FORMACYJNY O CHARYZMACIE PROROCTWA

Termin: 19-21 lutego 2021 roku

Prowadzący: ks. dr Łukasz Górzyński SAC wraz z grupą posługującą: Teresa Batycka, Bożena Wojcieszek, Teresa Kamińska, Elżbieta Berger.

Miejsce: Dom Rekolekcyjny Księży Pallotynów ul. Żeromskiego 6, 05-400 Otwock (wjazd od ul. Prusa 4)

Weekend przeznaczony jest dla wszystkich osób, które należą do wspólnot charyzmatycznych i ewangelizacyjnych i są już po REO (Seminarium Odnowy Wiary); rozpoczynają posługiwanie darem proroctwa, pragną otworzyć się na ten dar lub potrzebują pomocy w jego rozwinięciu, jak również dla tych, którym jest trudno go przyjąć, którzy go nie rozumieją i wewnętrznie odrzucają.

Konferencje zawierać będą prosty przekaz teologiczny i praktyczny dotyczący posługi prorockiej w Kościele, a w szczególności zasad korzystania z tego charyzmatu w grupie modlitewnej. W programie przewidziane jest także dzielenie się doświadczeniem posługi prorockiej bardziej zaawansowanych braci i sióstr, a także modlitwa wstawiennicza o otwarcie się na ten charyzmat.

Program weekendu obejmuje: Msze Święte, konferencje, adorację Najświętszego Sakramentu, medytację Słowa Bożego i nabożeństwa.

Spotkanie rozpocznie się w piątek kolacją o 18.30. Ważne jest punktualne przybycie między godz. 17.00 a 18.30. Zakończenie w niedzielę obiadem ok. godz. 14.00.

Dołożymy wszelkich starań by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo zdrowotne uczestnikom. W tym celu zachowamy odpowiednie, obowiązujące przepisy sanitarne.

 

Koszt:

200,00 PLN od osoby – w pokojach 2 os. z łazienkami. W ramach zakwaterowania zapewniamy pełne wyżywienie, kawiarenkę, pościel, ręczniki oraz stosowne materiały.

150,00 PLN – bez noclegów, dla osób dochodzących, mieszkających niedaleko (istnieje taka możliwość z jakichś ważnych powodów, zachęcamy jednak do pełnego pobytu w Domu Rekolekcyjnym w czasie rekolekcji, łącznie z noclegami. Chodzi o to, żeby wejść całkowicie w klimat modlitwy, zostawić sprawy dnia codziennego i skupić się maksymalnie na programie rekolekcyjnym.

 

Zapisy przez formularz internetowy dostępny na stronie www.pallotyni-otwock.pl. Warunkiem zapisania na weekend formacyjny jest przelanie całości kwoty w terminie 7 dni od zgłoszenia na konto: Księża Pallotyni Otwock – PKO BP 03 1020 1127 0000 1902 0290 0876 (jeśli byłoby to trudnością, prosimy o sygnał – możemy przesunąć termin wpłaty). Brak przesłanej wpłaty rozumiemy jako znak rezygnacji z weekendu. Szczegółowe informacje o wpłacie są przesyłane osobom zapisującym się na weekend. Wpłata zwracana jest w przypadku odwołania wydarzenia. W razie dobrowolnej rezygnacji ze spotkania, wpłata nie podlega zwrotowi. W takim wypadku prosimy o znalezienie innej osoby na swoje miejsce i poinformowanie nas o rezygnacji z udziału w spotkaniu.

 

Zapraszamy serdecznie i życzymy udanego, owocnego spotkania.
Zapewniamy o naszej modlitwie. Niech Pan Was błogosławi! +

Niezbędnych informacji udzielamy drogą mailową: domrekolekcyjny.otwock@wp.pl lub pod numerem telefonu: 516 523 724

 

Księża Pallotyni z Otwocka

Rekolekcje 2019

REKOLEKCJE WEEKENDOWE W DOMU REKOLEKCYJNYM

KSIĘŻY PALLOTYNÓW  W OTWOCKU W 2019 ROKU

 

  1. 18-20.01„Gdybyście wiedzieli jak bardzo Was kocham, płakalibyście z radości“ – rekolekcje maryjne prowadzone przez s. Barbarę od Świętej Trójcy ze Wspólnoty Błogosławieństw (wspolnotablogoslawienstw.pl) która przez kilka lat mieszkała i posługiwała w Medjugorje oraz ks. dr. Łukasza Górzyńskiego SAC.

 

  1. 15-17.02 – „Co Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela“ – rekolekcje dla małżeństw, narzeczonych, osób przygotowujących się do sakramentu małżeństwa i wszystkich poszukujących swojej „drugiej połówki“ prowadzone przez pary małżeńskie i ks. dr. Łukasza Górzyńskiego SAC.

 

  1. 15-17.03 – rekolekcje dla mężczyzn należących do Drogi Odważnych (wcześniej Przymierze Wojowników) odwazni.pl

 

  1. 22-24.03 – rekolekcje dla małżeństw i rodzin prowadzone przez o. dr. Ksawerego Knotza OFM Cap – duszpasterza małżeństw i rodzin, redaktora naczelnego wortalu internetowego www.szansaspotkania.pl, autora książek „Seks jest boski“, „Seks jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga“.

 

  1. 26-28.04 – rekolekcje Przebaczenie i Uzdrowienie prowadzone przez ks. dr. Łukasza Górzyńskiego SAC wraz z jego grupą posługującą modlitwą wstawienniczą oraz modlitwą o uzdrowienie i przebaczenie.

 

  1. 24-26.05 – rekolekcje „Wspólnota – dar i zadanie“ – skierowane do członków wspólnot Odnowy w Duchu Świętym, Szkół Nowej Ewangelizacji oraz innych wspólnot ewangelizacyjnych i modlitewnych. Prowadzi ks. dr Łukasz Górzyński SAC.

 

Więcej informacji będziemy podawać na bieżąco.

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE! 🙂

Witamy!

Witamy serdecznie na nowej stronie Domu Rekolekcyjnego Księży Pallotynów w Otwocku. To dopiero początki. Będziemy starali się sukcesywnie umieszczać na niej nowe informacje oraz zapowiedzi rekolekcji i weekendów formacyjnych, które planujemy organizować od 2018 roku. Zachęcamy gorąco do reularnego odwiedzania naszej strony. Liczymy na Państwa sugestie, pomysły i propozycje dotyczące naszej strony, jak również rekolekcji.

Pozdrawiamy i zapewniamy o naszej modlitwie. Niech Pan Wam błogosławi +