Rekolekcje “Przebaczenie i uzdrowienie” 18-20.09.2020

REKOLEKCJE „PRZEBACZENIE I UZDROWIENIE“

W Jego ranach jest nasze zdrowie (Iz 53,5)

 

Termin: 18-20 września 2020 roku

Prowadzący: Ks. dr Łukasz Górzyński SAC wraz z grupą posługującą (Teresa Batycka, Elżbieta Berger, Teresa Kamińska, Bożena Wojcieszek)

Miejsce: Dom Rekolekcyjny Księży Pallotynów ul. Żeromskiego 6, 05-400 Otwock

W rekolekcjach mogą wziąć udział osoby pełnoletnie.

 

W czasie rekolekcji podejmiemy tematykę dotyczącą przebaczenia innym oraz sobie, jego znaczenia i wpływu na nasze życie i zdrowie oraz tematykę uzdrowienia w różnych jego aspektach, ze szczególnym uwzględnieniem uzdrowienia wewnętrznego (duchowego). Podczas weekendu będziemy powierzać Bogu w czasie modlitwy kolejne etapy swojego życia, zaczynając od okresu prenatalnego, prosząc o uzdrowienie ze wszystkich zranień wewnętrznych, spowodowanych różnymi złymi doświadczeniami.

Program rekolekcji obejmuje: Msze Święte, konferencje, adorację Naświętszego Sakramentu, osobistą refleksję nad Słowem Bożym i nabożeństwa.

Rekolekcje rozpoczną się w piątek wieczorem kolacją o 18.30. Prosimy o punktualne przybycie między godz. 17.00 a 18.30. Zakończenie w niedzielę obiadem ok. godz. 13.30.

Dołożymy wszelkich starań by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo zdrowotne uczestnikom. W tym celu zachowamy odpowiednie, obowiązujące przepisy sanitarne.

 

Koszt:

200,00 PLN – w pokojach 2 os. z łazienkami. W ramach zakwaterowania zapewniamy pełne wyżywienie, kawiarenkę, pościel i ręczniki).

150,00 PLN – bez noclegów, dla osób dochodzących, mieszkających niedaleko (istnieje taka możliwość z jakichś ważnych powodów, zachęcamy jednak do pełnego pobytu w Domu Rekolekcyjnym w czasie rekolekcji, łącznie z noclegami. Chodzi o to, żeby wejść całkowicie w klimat modlitwy, zostawić sprawy dnia codziennego i skupić się maksymalnie na programie rekolekcyjnym mającym prowadzić do odkrycia Boga żywego i Jego działania jako Lekarza ciał i dusz oraz pogłębienia relacji z Nim.

 

Zapisy przez formularz internetowy dostępny na stronie www.pallotyni-otwock.pl. Warunkiem zapisania na rekolekcje jest przelanie całości kwoty w terminie 7 dni od zgłoszenia na konto: Księża Pallotyni Otwock – PKO BP 03 1020 1127 0000 1902 0290 0876 (jeśli byłoby to trudnością, prosimy o sygnał – możemy przesunąć termin wpłaty). Brak przesłanej wpłaty rozumiemy jako znak rezygnacji z rekolekcji. Szczegółowe informacje o wpłacie są przesyłane osobom zapisującym się na rekolekcje. W razie rezygnacji z rekolekcji wpłata nie podlega zwrotowi. W takim wypadku prosimy o znalezienie innej osoby na swoje miejsce i poinformowanie nas o tym.

 

Zapraszamy serdecznie i życzymy udanych, owocnych rekolekcji.

Zapewniamy o naszej modlitwie. Niech Pan Ciebie błogosławi! +

 

Niezbędnych informacji udzielamy drogą mailową: domrekolekcyjny.otwock@wp.pl lub pod numerem telefonu: 572 164 297

 

Księża Pallotyni z Otwocka

Dotyczy rekolekcji “Przebaczenie i uzdrowienie” (24-26.04.2020)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją pandemii koronawirusa i obecnych przepisów państwowych z tego wynikających, jesteśmy niestety z bólem serca zmuszeni do odwołania rekolekcji “Przebaczenie i uzdrowienie” (24-26.04). Nie wpadamy w jakąkolwiek panikę, która jak widzimy niestety wielu się już udzieliła, ale równocześnie chcemy zachować roztropność.

W związku z tym planujemy przeniesienie tych rekolekcji na wrzesień lub październik. Termin podamy Państwu w najbliższym czasie, gdy tylko poczynimy stosowne ustalenia. Dlatego też prosimy o informację czy przepisać Państwa udział na wrzesień/październik i przenieść wpłatę na nowy termin – do czego gorąco zachęcamy – czy też dokonać zwrotu wpłaconej kwoty.

Nie pisaliśmy do Państwa wcześniej, gdyż czekaliśmy na rozwój sytuacji. Zachęcamy do tego, by nie dać się sparaliżować strachowi, który jest drogą donikąd.

Zapewniamy o naszej modlitwie w tym dziwnym i niełatwym czasie i życzymy pokoju serca oraz ufności pokładanej w Panu i Jego Miłosierdziu.

Z nadzieją na spotkanie we wrześniu/październiku 🙂 i kapłańskim błogosławieństwem + 

Księża Pallotyni z Otwocka

Rekolekcje “Przebaczenie i uzdrowienie” 24-26.04.2020

REKOLEKCJE „PRZEBACZENIE I UZDROWIENIE“

W Jego ranach jest nasze zdrowie (Iz 53,5)

Termin: 24-26 kwietnia 2020 roku

Prowadzący: Ks. dr Łukasz Górzyński SAC wraz z grupą posługującą

Miejsce: Dom Rekolekcyjny Księży Pallotynów ul. Żeromskiego 6, 05-400 Otwock

W rekolekcjach mogą wziąć udział osoby pełnoletnie.

 

W czasie rekolekcji podejmiemy tematykę dotyczącą przebaczenia innym oraz sobie, jego znaczenia i wpływu na nasze życie i zdrowie oraz tematykę uzdrowienia w różnych jego aspektach, ze szczególnym uwzględnieniem uzdrowienia wewnętrznego (duchowego). Podczas weekendu będziemy powierzać Bogu w czasie modlitwy kolejne etapy swojego życia, zaczynając od okresu prenatalnego, prosząc o uzdrowienie ze wszystkich zranień wewnętrznych, spowodowanych różnymi złymi doświadczeniami.

Program rekolekcji obejmuje: Msze Święte, konferencje, adorację Naświętszego Sakramentu, osobistą refleksję nad Słowem Bożym i nabożeństwa.

Rekolekcje rozpoczną się w piątek wieczorem kolacją o 18.30. Prosimy o punktualne przybycie między godz. 17.00 a 18.30. Zakończenie w niedzielę obiadem ok. godz. 13.30.

 

Koszt:

200,00 PLN – w pokojach 2 lub 3 os. z łazienkami (w zależności od ilości uczestników). W ramach zakwaterowania zapewniamy pełne wyżywienie, kawiarenkę, pościel i ręczniki oraz stosowne materiały).

150,00 PLN – bez noclegów, dla osób dochodzących, mieszkających niedaleko (istnieje taka możliwość z jakichś ważnych powodów, zachęcamy jednak do pełnego pobytu w Domu Rekolekcyjnym w czasie rekolekcji, łącznie z noclegami. Chodzi o to, żeby wejść całkowicie w klimat modlitwy, zostawić sprawy dnia codziennego i skupić się maksymalnie na programie rekolekcyjnym mającym prowadzić do odkrycia Boga żywego i Jego działania jako Lekarza ciał i dusz oraz pogłębienia relacji z Nim.

 

Zapisy przez formularz internetowy dostępny na stronie www.pallotyni-otwock.pl. Warunkiem zapisania na rekolekcje jest przelanie całości kwoty w terminie 7 dni od zgłoszenia na konto: Księża Pallotyni Otwock – PKO BP 03 1020 1127 0000 1902 0290 0876 (jeśli byłoby to trudnością, prosimy o sygnał – możemy przesunąć termin wpłaty). Brak przesłanej wpłaty rozumiemy jako znak rezygnacji z rekolekcji. Szczegółowe informacje o wpłacie są przesyłane osobom zapisującym się na rekolekcje. W razie rezygnacji z rekolekcji wpłata nie podlega zwrotowi. W takim wypadku prosimy o znalezienie innej osoby na swoje miejsce i poinformowanie nas o rezygnacji z udziału w rekolekcjach.

 

Zapraszamy serdecznie i życzymy udanych, owocnych rekolekcji.

Zapewniamy o naszej modlitwie. Niech Pan Ciebie błogosławi! +

 

Niezbędnych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 572 164 297

 

Księża Pallotyni z Otwocka

Weekend formacyjny 22-24.11.2019

Starajcie się posiąść miłość, troszczcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa! Ten bowiem, kto mówi językiem, nie ludziom mówi, lecz Bogu. Nikt go nie słyszy, a on pod wpływem Ducha mówi rzeczy tajemne. Ten zaś, kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze. Ten, kto mówi językiem, buduje siebie samego, kto zaś prorokuje, buduje Kościół (1 Kor 14,1-4)

 

WEEKEND FORMACYJNY O CHARYZMACIE PROROCTWA

Termin: 22-24 listopada 2019 roku

Prowadzący: ks. dr Łukasz Górzyński SAC wraz z grupą posługującą: Teresa Batycka, Bożena Wojcieszek, Teresa Kamińska, Elżbieta Berger).

Miejsce: Dom Rekolekcyjny Księży Pallotynów ul. Żeromskiego 6, 05-400 Otwock

 

Weekend przeznaczony jest dla wszystkich osób, które należą do wspólnot charyzmatycznych i ewangelizacyjnych i są już po REO (Seminarium Odnowy Wiary); rozpoczynają posługiwanie darem proroctwa, pragną otworzyć się na ten dar lub potrzebują pomocy w jego rozwinięciu, jak również dla tych, którym jest trudno go przyjąć, którzy go nie rozumieją i wewnętrznie odrzucają.

Konferencje zawierać będą prosty przekaz teologiczny i praktyczny dotyczący posługi prorockiej w Kościele, a w szczególności zasad korzystania z tego charyzmatu w grupie modlitewnej. W programie przewidziane jest także dzielenie się doświadczeniem posługi prorockiej bardziej zaawansowanych braci i sióstr, a także modlitwa wstawiennicza o otwarcie się na ten charyzmat.

Program weekendu obejmuje: Msze Święte, konferencje, adorację Najświętszego Sakramentu, medytację Słowa Bożego i nabożeństwa.

Spotkanie rozpocznie się w piątek kolacją o 18.30. Ważne jest punktualne przybycie między godz. 17.00 a 18.30. Zakończenie w niedzielę obiadem ok. godz. 13.30.

 

Koszt:

180,00 PLN od osoby – w pokojach 2 os. z łazienkami. W ramach zakwaterowania zapewniamy pełne wyżywienie, kawiarenkę, bieliznę pościelową i ręczniki oraz stosowne materiały.

130,00 PLN – bez noclegów, dla osób dochodzących, mieszkających niedaleko (istnieje taka możliwość z jakichś ważnych powodów, zachęcamy jednak do pełnego pobytu w Domu Rekolekcyjnym w czasie rekolekcji, łącznie z noclegami. Chodzi o to, żeby wejść całkowicie w klimat modlitwy, zostawić sprawy dnia codziennego i skupić się maksymalnie na programie rekolekcyjnym.

 

Zapisy przez formularz internetowy dostępny na stronie www.pallotyni-otwock.pl. Warunkiem zapisania na weekend formacyjny jest przelanie całości kwoty w terminie 7 dni od zgłoszenia na konto: Księża Pallotyni Otwock – PKO BP 03 1020 1127 0000 1902 0290 0876 (jeśli byłoby to trudnością, prosimy o sygnał – możemy przesunąć termin wpłaty). Brak przesłanej wpłaty rozumiemy jako znak rezygnacji z weekendu. Szczegółowe informacje o wpłacie są przesyłane osobom zapisującym się na weekend. W razie rezygnacji ze spotkania, wpłata nie podlega zwrotowi. W takim wypadku prosimy o znalezienie innych osób na swoje miejsca i poinformowanie nas o rezygnacji z udziału w spotkaniu.

 

Zapraszamy serdecznie i życzymy udanych, owocnego spotkania.

Zapewniamy o naszej modlitwie. Niech Pan Was błogosławi! +

 

Księża Pallotyni z Otwocka

Rekolekcje dla małżeństw 29.11-01.12.2019

Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony (Mt 7,24-25)

 

REKOLEKCJE DLA MAŁŻEŃSTW

Trwajcie w Miłości Mojej” (J 15, 9 b)

 

Termin: 29 listopada – 1 grudnia 2019 roku

Prowadzący: małżeństwa należące do Kręgów Kościoła Domowego: Małgorzata i Paweł Orzechowscy, Elżbieta i Piotr Ulatowscy, Dorota i Marcin Wdowiak oraz ks. Łukasz Górzyński SAC.

Miejsce: Dom Rekolekcyjny Księży Pallotynów ul. Żeromskiego 6, 05-400 Otwock

 

Podczas rekolekcji podejmiemy między innymi tematykę dotyczącą małżeństwa w zamyśle Bożym, wartości i mocy sakramentu małżeństwa, komunikacji, dialogu małżeńskiego, znaczenia modlitwy małżeńskiej, zagrożeń i kryzysów małżeńskich, przebaczenia i uzdrowienia relacji oraz relacji małżonków z dziećmi, rodzicami i teściami.

Program rekolekcji obejmuje: Msze Święte, konferencje, adorację Najświętszego Sakramentu, medytację Słowa Bożego i nabożeństwa.

Rekolekcje rozpoczną się w piątek kolacją o 18.30. Ważne jest punktualne przybycie między godz. 17.00 a 18.30. Zakończenie w niedzielę obiadem ok. godz. 13.30.

 

Koszt:

180,00 PLN od osoby – w pokojach 2 os. z łazienkami. W ramach zakwaterowania zapewniamy pełne wyżywienie, kawiarenkę, bieliznę pościelową i  ręczniki oraz stosowne materiały.

130,00 PLN – bez noclegów, dla osób dochodzących, mieszkających niedaleko (istnieje taka możliwość z jakichś ważnych powodów, zachęcamy jednak do pełnego pobytu w Domu Rekolekcyjnym w czasie rekolekcji, łącznie z noclegami. Chodzi o to, żeby wejść całkowicie w klimat modlitwy, zostawić sprawy dnia codziennego i skupić się maksymalnie na programie rekolekcyjnym.

 

Zachęcamy małżonków, żeby – o ile to jest tylko możliwe – przyjechali na rekolekcje bez swoich pociech. Gdyby jednak nie było możliwości pozostawienia dzieci pod opieką innych osób, istnieje możliwość przyjazdu z dziećmi. W takiej sytuacji po zapisaniu się na rekolekcje prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny celem zapisania dzieci i ustalenia szczegółów ich pobytu. Ze swej strony zapewnimy – na ile będzie to tylko możliwe – opiekę nad dziećmi w czasie trwania rekolekcji.

 

Zapisy przez formularz internetowy dostępny na stronie www.pallotyni-otwock.pl. Warunkiem zapisania na rekolekcje jest przelanie całości kwoty w terminie 7 dni od zgłoszenia na konto: Księża Pallotyni Otwock – PKO BP 03 1020 1127 0000 1902 0290 0876 (jeśli byłoby to trudnością, prosimy o sygnał – możemy przesunąć termin wpłaty). Brak przesłanej wpłaty rozumiemy jako znak rezygnacji z rekolekcji. Szczegółowe informacje o wpłacie są przesyłane osobom zapisującym się na rekolekcje. W razie rezygnacji z rekolekcji, wpłata nie podlega zwrotowi. W takim wypadku prosimy o znalezienie innych osób na swoje miejsca i poinformowanie nas o rezygnacji z udziału w rekolekcjach.

 

Zapraszamy serdecznie i życzymy udanych, owocnych rekolekcji.

Zapewniamy o naszej modlitwie. Niech Pan Was błogosławi! +

 

Księża Pallotyni z Otwocka

Rekolekcje 2019

REKOLEKCJE WEEKENDOWE W DOMU REKOLEKCYJNYM

KSIĘŻY PALLOTYNÓW  W OTWOCKU W 2019 ROKU

 

  1. 18-20.01„Gdybyście wiedzieli jak bardzo Was kocham, płakalibyście z radości“ – rekolekcje maryjne prowadzone przez s. Barbarę od Świętej Trójcy ze Wspólnoty Błogosławieństw (wspolnotablogoslawienstw.pl) która przez kilka lat mieszkała i posługiwała w Medjugorje oraz ks. dr. Łukasza Górzyńskiego SAC.

 

  1. 15-17.02 – „Co Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela“ – rekolekcje dla małżeństw, narzeczonych, osób przygotowujących się do sakramentu małżeństwa i wszystkich poszukujących swojej „drugiej połówki“ prowadzone przez pary małżeńskie i ks. dr. Łukasza Górzyńskiego SAC.

 

  1. 15-17.03 – rekolekcje dla mężczyzn należących do Drogi Odważnych (wcześniej Przymierze Wojowników) odwazni.pl

 

  1. 22-24.03 – rekolekcje dla małżeństw i rodzin prowadzone przez o. dr. Ksawerego Knotza OFM Cap – duszpasterza małżeństw i rodzin, redaktora naczelnego wortalu internetowego www.szansaspotkania.pl, autora książek „Seks jest boski“, „Seks jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga“.

 

  1. 26-28.04 – rekolekcje Przebaczenie i Uzdrowienie prowadzone przez ks. dr. Łukasza Górzyńskiego SAC wraz z jego grupą posługującą modlitwą wstawienniczą oraz modlitwą o uzdrowienie i przebaczenie.

 

  1. 24-26.05 – rekolekcje „Wspólnota – dar i zadanie“ – skierowane do członków wspólnot Odnowy w Duchu Świętym, Szkół Nowej Ewangelizacji oraz innych wspólnot ewangelizacyjnych i modlitewnych. Prowadzi ks. dr Łukasz Górzyński SAC.

 

Więcej informacji będziemy podawać na bieżąco.

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE! 🙂

Witamy!

Witamy serdecznie na nowej stronie Domu Rekolekcyjnego Księży Pallotynów w Otwocku. To dopiero początki. Będziemy starali się sukcesywnie umieszczać na niej nowe informacje oraz zapowiedzi rekolekcji i weekendów formacyjnych, które planujemy organizować od 2018 roku. Zachęcamy gorąco do reularnego odwiedzania naszej strony. Liczymy na Państwa sugestie, pomysły i propozycje dotyczące naszej strony, jak również rekolekcji.

Pozdrawiamy i zapewniamy o naszej modlitwie. Niech Pan Wam błogosławi +