Rekolekcje o rozeznawaniu duchowym 28-30.05.2021

REKOLEKCJE O ROZEZNAWANIU DUCHOWYM

Nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga (1 J 4, 1)

 

Termin: 28-30 maja 2021 roku

Prowadzący: ks. dr Łukasz Górzyński SAC, Teresa Batycka, Elżbieta Berger, Teresa Kamińska, Bożena Wojcieszek)

Miejsce: Dom Rekolekcyjny Księży Pallotynów ul. Żeromskiego 6, 05-400 Otwock

W rekolekcjach mogą wziąć udział osoby pełnoletnie.

W czasie rekolekcji podejmiemy refleksję nad podstawami rozeznawania w życiu duchowym i w naszej codzienności, w wydarzeniach naszego życia. Będziemy także modlić się o umiejętność stałego rozeznawania w naszym życiu i o dar rozeznawania duchów.

Istotą rozeznawania duchowego jest odczytywanie przez człowieka znaków działania Boga w historii świata, jak również w historii każdego ludzkiego życia. Rozeznawanie duchowe jako nieustanne odkrywanie wierności Boga do człowieka w konkretach ludzkiego życia jest odpowiadaniem Bogu ludzką wiernością na Jego wierność. To właśnie wierność sprawia, że Bóg ciągle na nowo potwierdza swoją miłość do człowieka poprzez znaki. Natomiast wierność człowieka wobec Boga zobowiązuje go, by te znaki odczytywał jako przejawy Jego odwiecznej miłości, przyjmował je i wcielał w życie. Nie możemy być wierni Bogu bez rozeznawania duchowego, to znaczy bez ciągłego odkrywania Jego pragnień, które wlewa w nasze serca przez swojego Ducha. Rozeznawanie duchowe nie dotyczy tylko wyboru pomiędzy złem a dobrem, ale także szukania wśród wielu różnych dobrych możliwości tej jednej, lepszej dla mnie, którą Bóg pragnie mi ofiarować. To wszystko będzie właśnie przedmiotem naszych rozważań w czasie rekolekcji.

 

Program rekolekcji obejmuje: Msze Święte, konferencje, adorację Najświętszego Sakramentu, osobistą refleksję nad Słowem Bożym i nabożeństwa.

Rekolekcje rozpoczną się w piątek wieczorem kolacją o 18.30. Recepcja będzie dostępna od godz. 17.00. Prosimy o punktualne przybycie między godz. 17.00 a 18.30. Zakończenie w niedzielę obiadem o godz. 14.00.

Dołożymy wszelkich starań by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo zdrowotne uczestnikom. W tym celu zachowamy obowiązujące przepisy sanitarne.

 

Koszt:

200,00 PLN – w pokojach 2 os. z łazienkami. W ramach zakwaterowania zapewniamy pełne wyżywienie, kawiarenkę, pościel i ręczniki).

Zapisy przez formularz internetowy dostępny na stronie www.pallotyni-otwock.pl. Warunkiem zapisania na rekolekcje jest przelanie całości kwoty w terminie 7 dni od zgłoszenia na konto: Księża Pallotyni Otwock – PKO BP 03 1020 1127 0000 1902 0290 0876 (jeśli byłoby to trudnością, prosimy o sygnał – możemy przesunąć termin wpłaty). Brak przesłanej wpłaty rozumiemy jako znak rezygnacji z rekolekcji. Szczegółowe informacje o wpłacie są przesyłane osobom zapisującym się na rekolekcje. Wpłata zwracana jest w przypadku odwołania wydarzenia. W razie dobrowolnej rezygnacji, wpłata nie podlega zwrotowi. W takim wypadku prosimy o znalezienie innej osoby na swoje miejsce i poinformowanie nas o rezygnacji z udziału w spotkaniu.

Zapraszamy serdecznie i życzymy udanych, owocnych rekolekcji.

Zapewniamy o naszej modlitwie. Niech Pan Ciebie błogosławi! +

 

Niezbędnych informacji udzielamy drogą mailową: domrekolekcyjny.otwock@wp.pl lub pod numerem telefonu: 516 523 724

 

Księża Pallotyni z Otwocka

Rekolekcje “Przebaczenie i uzdrowienie” 10-12.09.2021

REKOLEKCJE „PRZEBACZENIE I UZDROWIENIE“

W Jego ranach jest nasze zdrowie (Iz 53,5)

UWAGA ZMIANA TERMINU Z POWODU PRZEDŁUŻENIA
OBOSTRZEŃ RZĄDOWYCH!!!

Termin: 10-12 września 2021 roku

Prowadzący: Ks. dr Łukasz Górzyński SAC, Teresa Batycka, Elżbieta Berger, Teresa Kamińska, Bożena Wojcieszek)

Miejsce: Dom Rekolekcyjny Księży Pallotynów ul. Żeromskiego 6, 05-400 Otwock

W rekolekcjach mogą wziąć udział osoby pełnoletnie.

W czasie rekolekcji podejmiemy tematykę dotyczącą przebaczenia innym oraz sobie, jego znaczenia i wpływu na nasze życie i zdrowie oraz tematykę uzdrowienia w różnych jego aspektach, ze szczególnym uwzględnieniem uzdrowienia wewnętrznego (duchowego). Podczas weekendu będziemy powierzać Bogu w czasie modlitwy kolejne etapy swojego życia, zaczynając od okresu prenatalnego, prosząc o uzdrowienie ze wszystkich zranień wewnętrznych, spowodowanych różnymi złymi doświadczeniami.

Program rekolekcji obejmuje: Msze Święte, konferencje, adorację Naświętszego Sakramentu, osobistą refleksję nad Słowem Bożym i nabożeństwa.

Rekolekcje rozpoczną się w piątek wieczorem kolacją o 18.30. Recepcja będzie dostępna od godz. 17.00. Prosimy o punktualne przybycie między godz. 17.00 a 18.30. Zakończenie w niedzielę obiadem o godz. 14.00.

Dołożymy wszelkich starań by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo zdrowotne uczestnikom. W tym celu zachowamy obowiązujące przepisy sanitarne.

Koszt:

200,00 PLN – w pokojach 2 os. z łazienkami. W ramach zakwaterowania zapewniamy pełne wyżywienie, kawiarenkę, pościel i ręczniki).

Zapisy przez formularz internetowy dostępny na stronie www.pallotyni-otwock.pl. Warunkiem zapisania na rekolekcje jest przelanie całości kwoty w terminie 7 dni od zgłoszenia na konto: Księża Pallotyni Otwock – PKO BP 03 1020 1127 0000 1902 0290 0876 (jeśli byłoby to trudnością, prosimy o sygnał – możemy przesunąć termin wpłaty). Brak przesłanej wpłaty rozumiemy jako znak rezygnacji z rekolekcji. Szczegółowe informacje o wpłacie są przesyłane osobom zapisującym się na rekolekcje. Wpłata zwracana jest w przypadku odwołania wydarzenia. W razie dobrowolnej rezygnacji ze spotkania, wpłata nie podlega zwrotowi. W takim wypadku prosimy o znalezienie innej osoby na swoje miejsce i poinformowanie nas o rezygnacji z udziału w spotkaniu.

Zapraszamy serdecznie i życzymy udanych, owocnych rekolekcji.

Zapewniamy o naszej modlitwie. Niech Pan Ciebie błogosławi! +

Niezbędnych informacji udzielamy drogą mailową: domrekolekcyjny.otwock@wp.pl  lub pod numerem telefonu: 516 523 724

Księża Pallotyni z Otwocka