Weekend formacyjny 22-24.11.2019

Starajcie się posiąść miłość, troszczcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa! Ten bowiem, kto mówi językiem, nie ludziom mówi, lecz Bogu. Nikt go nie słyszy, a on pod wpływem Ducha mówi rzeczy tajemne. Ten zaś, kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze. Ten, kto mówi językiem, buduje siebie samego, kto zaś prorokuje, buduje Kościół (1 Kor 14,1-4)

 

WEEKEND FORMACYJNY O CHARYZMACIE PROROCTWA

Termin: 22-24 listopada 2019 roku

Prowadzący: ks. dr Łukasz Górzyński SAC wraz z grupą posługującą: Teresa Batycka, Bożena Wojcieszek, Teresa Kamińska, Elżbieta Berger).

Miejsce: Dom Rekolekcyjny Księży Pallotynów ul. Żeromskiego 6, 05-400 Otwock

 

Weekend przeznaczony jest dla wszystkich osób, które należą do wspólnot charyzmatycznych i ewangelizacyjnych i są już po REO (Seminarium Odnowy Wiary); rozpoczynają posługiwanie darem proroctwa, pragną otworzyć się na ten dar lub potrzebują pomocy w jego rozwinięciu, jak również dla tych, którym jest trudno go przyjąć, którzy go nie rozumieją i wewnętrznie odrzucają.

Konferencje zawierać będą prosty przekaz teologiczny i praktyczny dotyczący posługi prorockiej w Kościele, a w szczególności zasad korzystania z tego charyzmatu w grupie modlitewnej. W programie przewidziane jest także dzielenie się doświadczeniem posługi prorockiej bardziej zaawansowanych braci i sióstr, a także modlitwa wstawiennicza o otwarcie się na ten charyzmat.

Program weekendu obejmuje: Msze Święte, konferencje, adorację Najświętszego Sakramentu, medytację Słowa Bożego i nabożeństwa.

Spotkanie rozpocznie się w piątek kolacją o 18.30. Ważne jest punktualne przybycie między godz. 17.00 a 18.30. Zakończenie w niedzielę obiadem ok. godz. 13.30.

 

Koszt:

180,00 PLN od osoby – w pokojach 2 os. z łazienkami. W ramach zakwaterowania zapewniamy pełne wyżywienie, kawiarenkę, bieliznę pościelową i ręczniki oraz stosowne materiały.

130,00 PLN – bez noclegów, dla osób dochodzących, mieszkających niedaleko (istnieje taka możliwość z jakichś ważnych powodów, zachęcamy jednak do pełnego pobytu w Domu Rekolekcyjnym w czasie rekolekcji, łącznie z noclegami. Chodzi o to, żeby wejść całkowicie w klimat modlitwy, zostawić sprawy dnia codziennego i skupić się maksymalnie na programie rekolekcyjnym.

 

Zapisy przez formularz internetowy dostępny na stronie www.pallotyni-otwock.pl. Warunkiem zapisania na weekend formacyjny jest przelanie całości kwoty w terminie 7 dni od zgłoszenia na konto: Księża Pallotyni Otwock – PKO BP 03 1020 1127 0000 1902 0290 0876 (jeśli byłoby to trudnością, prosimy o sygnał – możemy przesunąć termin wpłaty). Brak przesłanej wpłaty rozumiemy jako znak rezygnacji z weekendu. Szczegółowe informacje o wpłacie są przesyłane osobom zapisującym się na weekend. W razie rezygnacji ze spotkania, wpłata nie podlega zwrotowi. W takim wypadku prosimy o znalezienie innych osób na swoje miejsca i poinformowanie nas o rezygnacji z udziału w spotkaniu.

 

Zapraszamy serdecznie i życzymy udanych, owocnego spotkania.

Zapewniamy o naszej modlitwie. Niech Pan Was błogosławi! +

 

Księża Pallotyni z Otwocka

Rekolekcje dla małżeństw 29.11-01.12.2019

Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony (Mt 7,24-25)

 

REKOLEKCJE DLA MAŁŻEŃSTW

Trwajcie w Miłości Mojej” (J 15, 9 b)

 

Termin: 29 listopada – 1 grudnia 2019 roku

Prowadzący: małżeństwa należące do Kręgów Kościoła Domowego: Małgorzata i Paweł Orzechowscy, Elżbieta i Piotr Ulatowscy, Dorota i Marcin Wdowiak oraz ks. Łukasz Górzyński SAC.

Miejsce: Dom Rekolekcyjny Księży Pallotynów ul. Żeromskiego 6, 05-400 Otwock

 

Podczas rekolekcji podejmiemy między innymi tematykę dotyczącą małżeństwa w zamyśle Bożym, wartości i mocy sakramentu małżeństwa, komunikacji, dialogu małżeńskiego, znaczenia modlitwy małżeńskiej, zagrożeń i kryzysów małżeńskich, przebaczenia i uzdrowienia relacji oraz relacji małżonków z dziećmi, rodzicami i teściami.

Program rekolekcji obejmuje: Msze Święte, konferencje, adorację Najświętszego Sakramentu, medytację Słowa Bożego i nabożeństwa.

Rekolekcje rozpoczną się w piątek kolacją o 18.30. Ważne jest punktualne przybycie między godz. 17.00 a 18.30. Zakończenie w niedzielę obiadem ok. godz. 13.30.

 

Koszt:

180,00 PLN od osoby – w pokojach 2 os. z łazienkami. W ramach zakwaterowania zapewniamy pełne wyżywienie, kawiarenkę, bieliznę pościelową i  ręczniki oraz stosowne materiały.

130,00 PLN – bez noclegów, dla osób dochodzących, mieszkających niedaleko (istnieje taka możliwość z jakichś ważnych powodów, zachęcamy jednak do pełnego pobytu w Domu Rekolekcyjnym w czasie rekolekcji, łącznie z noclegami. Chodzi o to, żeby wejść całkowicie w klimat modlitwy, zostawić sprawy dnia codziennego i skupić się maksymalnie na programie rekolekcyjnym.

 

Zachęcamy małżonków, żeby – o ile to jest tylko możliwe – przyjechali na rekolekcje bez swoich pociech. Gdyby jednak nie było możliwości pozostawienia dzieci pod opieką innych osób, istnieje możliwość przyjazdu z dziećmi. W takiej sytuacji po zapisaniu się na rekolekcje prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny celem zapisania dzieci i ustalenia szczegółów ich pobytu. Ze swej strony zapewnimy – na ile będzie to tylko możliwe – opiekę nad dziećmi w czasie trwania rekolekcji.

 

Zapisy przez formularz internetowy dostępny na stronie www.pallotyni-otwock.pl. Warunkiem zapisania na rekolekcje jest przelanie całości kwoty w terminie 7 dni od zgłoszenia na konto: Księża Pallotyni Otwock – PKO BP 03 1020 1127 0000 1902 0290 0876 (jeśli byłoby to trudnością, prosimy o sygnał – możemy przesunąć termin wpłaty). Brak przesłanej wpłaty rozumiemy jako znak rezygnacji z rekolekcji. Szczegółowe informacje o wpłacie są przesyłane osobom zapisującym się na rekolekcje. W razie rezygnacji z rekolekcji, wpłata nie podlega zwrotowi. W takim wypadku prosimy o znalezienie innych osób na swoje miejsca i poinformowanie nas o rezygnacji z udziału w rekolekcjach.

 

Zapraszamy serdecznie i życzymy udanych, owocnych rekolekcji.

Zapewniamy o naszej modlitwie. Niech Pan Was błogosławi! +

 

Księża Pallotyni z Otwocka